Strijden voor een ideaal

Veel was er niet voor nodig geweest om hem te overtuigen. Hij had geen cent te makken. Al tijden hengelde hij tevergeefs naar werk in de haven, maar al had hij er geld op toegelegd, dan hadden ze hem nog niet aangenomen. “Ik denk: die andere jongens gingen er naartoe, laat ik er dan ook…